Publicēts 28.06.2012
Projekta īstenošana tuvojas noslēgumam
Lai sekmētu novada ekonomisko un sociālo attīstību, 2011. gada oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros ir izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada rūpniecības teritorijām kā arī pašvaldības darbinieki papildināja savas zināšanas projektu izstrādē un īstenošanā specifiskajā jomās
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2012
Izglītības darbinieki apmeklē Vidzemes skolas, gūstot iedvesmu Rēzeknes novada skolu attīstībai
Maija un jūnija mēnešos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem Latvijas novadiem, lai iepazītu viņu pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, pārņemtu kolēģu labo praksi un metodoloģijas, kā arī pārrunātu problēmas un dalītos ar idejām to risināšanā. Šādu iespēju piedāvā Rēzeknes novada pašvaldības realizētais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Pirmais brauciens notika 24. aprīlī, kad uz trīs Vidzemes skolām devās mūsu izglītības iestāžu darbinieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2012
Pašvaldību darbinieki gūst jaunas zināšanas un iemaņas sekmīgai projektu realizācijai
Lai sekmīgāk apgūtu Eiropas Savienības (ES) finansējumu, Rēzeknes novada pašvaldība saviem un tās iestāžu, kā arī Viļānu novada darbiniekiem organizēja četrus apmācību kursus par kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu programmām. Kursi bija paredzēti speciālistiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē plāno veikt projektu izstrādi un realizāciju. Semināri notika, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2012
Pašvaldību darbiniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par projektu izstrādi un realizāciju
Ar mērķi sekmēt investīciju piesaisti un Eiropas Savienības finansējuma apguvi, Rēzeknes novada pašvaldība turpina realizēt 2011.gada oktobrī uzsākto Eiropas Sociālā fonda projektu. Viena no aktivitātēm ir apmācību semināri Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību un to iestāžu speciālistiem, kuru darbs saistīts ar projektu izstrādi un realizāciju. Šobrīd notiek pasniedzēju izvēles process un dalībnieku atlase uz šādiem semināriem:
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2011
Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana
Lai sekmētu novada ekonomisko un sociālo attīstību, šī gada oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros tiks izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada rūpniecības teritorijām, kā arī Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieki papildinās savas zināšanas projektu rakstīšanā un īstenošanā. Projekta kopējais budžets ir 23 439 lati, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.
 Lasīt vairāk