Publicēts 21.10.2010
Skolu informatizācijas projektā izsludināts iepirkums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ir izsludināts iepirkums „Par lokālo datortīklu attīstību Rēzeknes novada izglītības iestādēs”. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi, ir 2010.gada 1.novembris (laiks plkst. 11:00).
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.04.2010
Deviņas Rēzeknes novada skolas būs aprīkotas ar jaunu datortehniku
Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti skolās, Rēzeknes novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Reģionālais attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu. Projekta ietvaros deviņām Rēzeknes novada skolām ir paredzēti jauni datori, digitālās tāfeles, projektori un speciālas programmatūras
 Lasīt vairāk