Publicēts 28.12.2012
Liepu un Rikavas pamatskolām piegādāti 12 jaunie datorkomplekti
Gada nogalē patīkamu dāvanu saņēmušas Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola un Gaigalavas pamatskolas struktūrvienība Rikavas pamatskola – noslēdzoties skolu informatizācijas projektam, arī šajās skolās piegādāti jauni stacionārie datorkomplekti. Katra skola saņēmusi sešus datorkomplektus par kopējo summu 6828.00Ls (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2012
Noslēgts darījums par skolēnu datorkomplektu piegādi Liepu un Rikavas pamatskolām
Turpinoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”, novembra sākumā noslēgts darījums ar SIA „Lattelecom” par sešu stacionāro datorkomplektu iegādi Maltas 2. vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā un sešu stacionāro datorkomplektu iegādi Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskolā. Darījuma kopējā summa ir 6828.00 Ls (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2012
Septiņām Rēzeknes novada skolām piegādāti 65 jauni skolēnu datorkomplekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros septiņās Rēzeknes novada skolās piegādāti jauni stacionārie datorkomplekti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2012
Noslēgts darījums par Skolēnu datorkomplektu piegādi septiņās skolās
Turpinoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”, aprīļa sākumā noslēgts darījums ar SIA „Lattelecom” par stacionāro datorkomplektu iegādi septiņās Rēzeknes novada izglītības iestādēs: Maltas 1.vidusskolā, Audriņu pamatskolā, Feimaņu pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Kalnezeru Katoļu pamatskolā un Verēmu pamatskolā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2012
Novada skolās tiek ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas
Šī gada janvārī astoņas Rēzeknes novada skolas informatizācijas projekta ietvaros saņēma portatīvos datorus un multimediju tehnikas komplektus, tai skaitā interaktīvās tāfeles, projektorus, datu kameras, nepieciešamo programmatūru datoriem un interaktīvajām tāfelēm. Papildus tam skolas ieguva arī jaunu dabas zinību kabinetu aprīkojumu, kas sākotnēji projektā nebija paredzēts. „Turpmāk mūsu skolēniem mācību procesā būs iespēja vēl vairāk izmantot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kas zināšanu apguvi padarīs daudz aizraujošāku,” stāsta projekta koordinators Eduards Medvedevs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.12.2011
Sākusies datortehnikas piegāde
Sākusies datortehnikas piegāde, kas nozīmē, ka jau tuvākajā nākotnē mūsu novada deviņas skolas tiks pie mūsdienīga aprīkojuma. „Turpmāk mūsu skolēniem mācību procesā būs iespēja vēl vairāk izmantot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kas zināšanu apguvi padarīs daudz aizraujošāku,” stāsta projekta koordinators Eduards Medvedevs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2011
Iepirkums noslēdzies – skolām drīzumā tiks piegādāta jauna datortehnika
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” noslēdzies centralizētais iepirkums stacionāro datoru multimediju kabinetu aprīkojuma iegādei. Kopējā līgumcena ir 9 000 000 lati. Tas nozīmē, ka drīzumā deviņas Rēzeknes novada skolas saņems stacionārus un portatīvus datorus, multimediju tāfeles, datu kameras, devējus un specializētu programmatūru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2011
Pagarināts projekta īstenošanas termiņš
„Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas termiņš tiek pagarināts vēl uz gadu,” informē projekta koordinators Eduards Medvedevs. Tagad visas aktivitātēs plānots realizēt līdz 2012.gada 30. jūnijam. Tas saistīts ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātais datortehnikas centralizētais iepirkums vairākas reizes bijis apstrīdēts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2011
Skolās uzlabojas interneta pieejamība
Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti skolās, Rēzeknes novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālais attīstības fonda projektu „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”. Tā ietvaros deviņām Rēzeknes novada skolām jau ir veikta lokālā datortīkla modernizāciju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2010
Zināms iepirkuma uzvarētājs
Iepirkumā par lokālo datortīklu attīstību Rēzeknes novada izglītības iestādēs uzvarētājs ir un līgums tiks parakstīts ar AS "IT Latvija". Sīkāka informācija par iepirkuma rezultātiem atrodama šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/165557. Datortīklu attīstība novada skolās notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.
 Lasīt vairāk