Publicēts 10.12.2020
Erasmus+ programmas finansētais projekts “INTEGRA”
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
Skolotāji mācās integrēt tehnoloģijas pulciņu darbā
2020. gada 1. novembrī Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projekta laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji mācīsies integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.
 Lasīt vairāk