Publicēts 31.05.2017
Globālās izglītības diena „Gribu zināt!” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sākumskolas skolotājas kopā ar 6 vidusskolām, 7 pamatskolām, 11 PII piedalās projektā ”Globālās skolas”. Projekts sāka darboties 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2018. gada martam.Projekta ietvaros skolotāji apmeklē dažādas semināru nodarbības, kurās mācās kā skolā iepazīstināt bērnus ar pasaules globālajām problēmām. Semināros tiek gūtas zināšanas par godīgu tirdzniecību, veselīgu pārtiku un pārticību dažādās pasaules valstīs, vides saudzēšanu, par taupīgu nūdens izmantošanu un problēmām pasaulē, par vērtībām, iespējām, par izglītības iegūšanu pasaulē un daudzas citas interesantas lietas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2017
Ģimenes svētki – globālās izglītības diena Griškānu PII „Sprīdītis”
Saulainā, siltā 13. maija dienā sporta laukumā pie Griškānu pagasta pārvaldes ēkas jau no rīta pulcējās Griškānu PII „Sprīdītis” audzēkņu ģimenes: mammas un tēti, brāļi un māsas, vecmāmiņas un vectētiņi, lai piedalītos Globālās izglītības dienā -- ģimenes svētkos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2017
Globālā diena Dricānu vidusskolā
Dricānu vidusskola labprāt iesaistījās projektā “Globālās skolas”, jo pasaulē vairs nepastāv neviens process, kuram nebūtu pārrobežu rakstura. Ceram, ka globālā izglītība būs viens no līdzekļiem, kas palīdzēs novērst globalizācijas negatīvās sekas, piemēroties pārmaiņām un radīt savas dzīves stratēģijas straujo pārmaiņu laikmetā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2017
Ūdens resursu taupīšanas diena Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta „Globālās skolas” ietvaros Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” notika pasākums 5 -6 gadīgiem bērniem “Mans ūdens piliens jeb kā es varu ietaupīt ūdeni”. Ūdens ir viens no nepieciešamākajiem resursiem pasaulē un visvairāk pielietots cilvēka dzīvē. Bērni stāstīja visu, ko par to zināja.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2017
Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Brīnumzeme” audzēkņi iepazīst augļu daudzveidību
2017. gada 10. maijā projekta ,,Globālās skolas" ietvaros Čornajas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Brīnumzeme" notika pasākums ,,Augļu mikslis", kuras mērķis bija iepazīstināt bērnus ar augļu daudzveidību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2017
Mazo talantu saiets Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pirmsskolu dzīvē jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu apzināt un parādīt bērnu talantus un īpašās spējas. Šogad Mazo talantu saieta saturs balstījās uz Globālās izglītības nostādnēm par pasaules tautu kultūru dažādību un daudzveidību, par citādā pieņemšanu. Pasākumu tēma - „Daudzu tautību bērni”, izvēlēta pateicoties tam, ka 11 Rēzeknes novada pašvaldības PII un 13 vispārizglītojošās skolas piedalās projektā „Globālās skolas”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2017
Attīstības/globālās izglītības diena Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
8. maija rīts priecēja mūs ar draiskiem saules stariem, kas krietni uzlaboja garastāvokli šīgada vēlajā pavasarī. Taču nedaudz vēlāk draiskule daba izspēlēja kārtējo joku un no debesīm krita sniega pārslas, itin drīz noklājot zemi pavisam baltu. Līdz ar to plānotās āra aktivitātes izpalika. Taču tāpat darāmā bija daudz, jo Maltas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzīpariņš" notika globālās izglītības diena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Baltā galdauta svētki Tiskādu vidusskolā
2017. gada 3. maijā projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Tiskādu vidusskolā tika sarīkota Globālās izglītības diena, kuras mērķis bija stiprināt nacionālo identitāti, apzināties savu piederību novadam un valstij.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Vides tīrības stunda Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta "Globālās skolas" ietvaros Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē 3. maijā notika vienas dienas pasākums, kas saistīts ar atkritumu otrreizējo pārstrādi. Nedēļas garumā tika izveidota izstāde „Veco mantu jaunā dzīve”. Bērni kopā ar vecākiem veidoja dažādus priekšmetus, kas no nevajadzīgām lietām kļuva par vajadzīgām, piemēram, no polietilēna maisiņiem tamborēts paklājiņš, no stikla pudeles uztaisīta vāze, no plastmasas pudeles -- rotaļu sivēns vai bite, no veca zābaka -- puķupods, no plastmasas pudelēm penālis u.t.t.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2017
Globālās izglītības nedēļa Verēmu pamatskolā
2017. gada aprīļa beigās ar mērķi veidot izpratni par pasaulē notiekošajiem procesiem un savu vietu tajos, kā arī attīstīt prasmi līdzdarboties, Verēmu pamatskolā Globālās izglītības projekta ietvaros tika organizēta Globālās izglītības nedēļa. Globālās izglītības nedēļas pasākuma aktivitātēs iesaistījās visu klašu skolēni no pirmās līdz devītajai klasei.
 Lasīt vairāk