Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības diena Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā notika globālās izglītības diena, kuras laikā skolēniem tika atgādināts tas, ka pasaule ir liela un plaša, ka cilvēki dzīvo dažādās pasaules vietās, dažādos apstākļos, viņi runā atšķirīgās valodās, katrai tautai ir sava kultūra, tradīcijas
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bulgārijā
Ar iespaidiem un vērtīgām atziņām no apmaiņas brauciena uz Bulgāriju atgriezās Rēzeknes novada skolotāji. Svarīgi apzināties, ka pasaule nebeidzas ar Latvijas robežu, ir jāiepazīst un jāizprot citas zemes, tās kultūra, tradīcijas, jādalās pieredzē, jāizvērtē, kas mums ir vērtīgs, no kā varam mācīties, kurās jomās varam dalīties ar savu veiksmīgo pieredzi, lai katrs ar saviem spēkiem padarītu pasauli labāku
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības aktivitātes Kaunatas vidusskolā
Latvijā no 18.- 26. novembrim notika Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem.” Tās norisi jau ceturto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK, Latvijas Universitātes (LU)Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un citām sabiedriskām organizācijām. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās arī Kaunatas vidusskolas 10. un 6. klase. Globālās izglītības nedēļas aktivitāte tika veltīta globālajai tematikai – “Migrācija.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2017
Globālās izglītības nedēļa Gaigalavas pamatskolā
Gaigalvas pamatskolā no 9. oktobra līdz 13. oktobrim tika organizēta Globālās izglītības nedēļa. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu aktīvu mācīšanās procesu, kas rosina izzināt, kā notikumi pasaulē ietekmē katru no mums, mūsu tuvākos, pagastu, novadu, valsti un ko mēs varam darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Globālā stunda “Mēs pasaulē” Feimaņu pamatskolā
Norises pasaulē, globalizācijas procesi arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un lēmumus – to, kā iepērkamies, strādājam, mācāmies, atpūšamies, ceļojam, veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. 30. oktobrī Feimaņu pamatskolā notika pasākums “Mēs pasaulē”. Šis pasākums tika plānots projekta „Globālā skola” ietvaros. Pasākumā piedalījās 52 dalībnieki, tajā skaitā arī vecāki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Domā globāli! Sadzīves atkritumu otrā dzīve
11. oktobrī Maltas vidusskolā notika pasākums ” Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?’’ Pasākumā piedalījās Maltas vidusskolas sākumskolas skolēni un pirmsskolas grupa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2017
Noslēdzies Globālās skolas projekts Rēznas pamatskolā
12.oktobrī Rēzeknes novada Rēznas pamatskolā tika novadīta noslēdzošā nodarbība globālajā izglītībā. Nodarbībā tika pārrunāti dažādi aktuāli jautājumi GI mācību un audzināšanas darbā
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2017
Pasākums globālajā izglītībā „Es pasaulē” Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē
Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē 25. oktobrī notika pasākums globālajā izglītībā „Es pasaulē”. Ciemos bija ieradies īsts indiānis! Viņš pastāstīja par indiāņu dzīvi Amerikā, par savu apģērbu- nacionālo tērpu, aicināja bērnus pamanīt atšķirības starp viņa tautas un latviešu tautas tradīcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Globālās izglītības pasākums Uļjanovas PII „Skudriņa”
Projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādē 13. oktobrī tika organizēts pasākums „Dabas draugi”. Pasākuma mērķis: attīstīt bērnos prasmi šķirot atkritumus un saudzēt apkārtējo vidi. Viss globālais sākas ar lokālo, ar to, kas mums apkārt, kādi cilvēki, vide, mūsu attieksmi pret to.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Globālās izglītības diena Audriņu pamatskolā
Audriņu pamatskola līdz ar vairākām Rēzeknes novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, pirms dažiem gadiem iesaistījās starptautiskajā projektā "Globālās skolas". Projekta ietvaros mēs pildījām dažādus uzdevumus, spēlējām, veidojām. Globālās izglītības pasākumi skolēniem vienmēr bija interesanti un aizraujoši.
 Lasīt vairāk