Publicēts 18.01.2021
Aicinām piedalīties veselīgā uztura meistarklasēs!
Cilvēki nereti nezina, kas ir veselīgs uzturs un neprot to pagatavot ne sev, ne arī saviem tuvākajiem, tādēļ projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros, Rēzeknes novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties veselīga uztura meistarklasēs un apgūt vai papildināt savas zināšanas un prasmes veselīga uztura pagatavošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2021
Aicinām piedalīties atbalsta grupu nodarbībās!
ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros ikviens Rēzeknes novada iedzīvotājs, kuram minētā situācija ir aktuāla, tiek aicināts piedalīties Atbalsta grupu nodarbībās pieaugušajiem stresa un depresijas profilaksei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2020
Top Kopienu resursu centrs Rogovkā
Rēzeknes novada pašvaldība 2019. gadā iesaistījās Izglītības iniaciatīvu centra un British Council īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī tika izveidots Kopienu resursu centrs brīvā dabā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā. Savukārt 2021. gada janvārī tiek plānots atvērt Kopienu resursu centru Nautrēnu vidusskolas telpās Rogovkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2020
Erasmus+ programmas finansētais projekts “INTEGRA”
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2020
Jauns tūrisma maršruts vedīs pa industriālā mantojuma pēdām
2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
Skolotāji mācās integrēt tehnoloģijas pulciņu darbā
2020. gada 1. novembrī Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projekta laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji mācīsies integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Maltas vidusskolas skolēni viesojas Rīgas Nacionālajā zoodārzā
16. oktobrī projekta „ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Maltas vidusskolas 2.a, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klašu skolēni kopā ar skolotājām Rasmu Afanasjevu, Nadeždu Tarakanovu, Olgu Lavrenovu un Valentīnu Ružāni devās braucienā uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kas atrodas Mežaparkā - Ķīšezera krastā. Te mīt vairāk nekā 3000 dzīvnieku no dažādiem kontinentiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2020
Sakstagala skolēni dodas ciemos pie lācenītes Ilzītes
Šajā mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 4. un 6. klašu skolēni un audzinātājas, pateicoties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatorei Anitai Rudzišai, devās mācību vizītē uz Līgatnes papīrfabriku, Līgatnes dabas taku un Vienkoču parku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2020
Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem
Otrdien, 22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2020
Nautrēnu vidusskolas skolēni viesojas Jaundomes muižā
Siltā rudens dienā, 25.septembrī, Nautrēnu vidusskolas 3., 4., 5., klases un Bērzgales pamatskolas 6. un 7. klases skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz Dagdas novada Ezernieku pagasta Jaundomes muižas vides izglītības centru. Brauciens notika ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
 Lasīt vairāk