Publicēts 20.11.2018
Nomas tiesību izsole zemes vienībai 78460030289 Čornajas pagastā
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 31,00 (gadā par zemes vienību) Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 6. decembrim, plkst.16.00 Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 7. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2018
Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0112 Rikavas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 28. novembrī, plkst.11.00. Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienību) Izsoles solis: 5,00 EUR Pieteikšanās termiņš: līdz 28. novembrim, plkst.10.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00. Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 113,00 (gadā par zemes vienību) Izsoles solis: 5,00 EUR Pieteikšanās termiņš: līdz 15. novembrim, plkst.9.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Rēzeknes novada pašvaldības piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Rēzeknes novada neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk