Publicēts 08.05.2015
Lūznavas muižas apbūve ar parku
Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts Tālrunis: muižas pārvaldniece: +371 29390701; +371 67999967 (stacionārais tel.) Tūrisma informācijas centrs: +371 28686863; +371 63161616 (stacionārais tel.) E-pasts: muiza@luznava.lv; tic@rezeknesnovads.lv GPS: 56.3548746, 27.2525331
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2014
Adamovas (senais nosaukums Adamhof, Odumova) muiža
Adrese: Adamova, Vērēmu pagasts Tālrunis: +371 64633740, +371 29487740 Īss apraksts: celtniecība datēta ar 1851. gadu. Muižas īpašnieki ir bijuši Rēzeknes pilskungs Korfs, dekabrista Oboļenska brāļa meita Žemčužņikova, ģenerālis Karaulovs. 1905. gadā Adamovas muižā atklāts minerālūdens avots, kas nosaukts svētās Helēnas vārdā. Minerālūdens ieguvis augstākās godalgas 1912. gadā Londonas un 1913. gadā Parīzes izstādēs. Pašlaik minerālūdens avots Adamovā vairs nav atrodams. Saglabājušās divas 19. gs. ēkas, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Muižas teritorijā atrodas Adamovas speciālā internāt-pamatskola. 2006. gadā pie internātskolas uzcelts moderns sporta komplekss, kur notiek arī valsts mēroga sporta sacensības. Kompleksā piedāvā saunu, telpas svinībām, laivu nomu, kā arī naktsmītnes 120 personām. GPS: 56.5610060, 27.3706043
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2014
Bikovas muiža
Adrese: Gaigalava (Bikova), Gaigalavas pagasts Tālrunis: +371 64644537 (pagasta pārvalde) Īss apraksts: nosaukums hronikā minēts jau no 17. gs. Muižas kompleksā ietilpa kungu māja un brīva plānojuma parks, kurā atradās 1820. gadā celtā mūra kapela, pārvaldnieka un kalpu māja, vairākas saimniecības ēkas un staļļi. 20. gs. 20. – 30. gados pēc 1905. gada ugunsgrēka kungu māja atjaunota un tai uzcelts otrais stāvs. Kopš 1937. gada muižā atrodas Gaigalavas pamatskola. Par bijušo kungu namu klīst nostāsti, ka zem tā ir vairākas slepenas ejas, kas vedot uz baznīcu un kapiem. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. GPS: 56.7412255, 27.0537291
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2014
Grāfa Borha Lejas dzirnavas
Adrese: Lejas dzirnavas, Dekšāru pagasts Telefons: +371 64600320, +371 26480994 Darba laiks: pēc pieteikuma Īss apraksts: Lejas dzirnavas netālu no Varakļānu pils cēlis grāfs Borhs 18. gs. beigās. Dzirnavu trijos stāvos redzamas dzirnavu iekārtas. Var redzēt, kā mala miltus pagājušajos gadsimtos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2014
Īdeņas pilskalns
Adrese: Īdeņa, Nagļu pagasts Telefons: +371 28301143 Īss apraksts: atrodas Lubāna ezera ziemeļrietumu stāvajā nogāzē pret Lubāna ezeru, zemes izvirzījumā starp nelielām graviņām. No tā paveras lielisks skats uz ezeru un klāniem. Ir bijis apdzīvots no 11. gadsimta. GPS: 56.7480732, 26.9466847
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2014
Kūrpinīku krucifikss
Adrese: Kūrpinīki, Rikavas pagasts GPS: 56.6567574, 26.9549740
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2014
“Krusta nesējs”
Adrese: Feimaņi, Feimaņu pagasts Īss apraksts: Sakarā ar pāvesta Leona XII izsludināto Jubilejas gadu 1828. gadā, Livonijas kanoniķis, Rēzeknes dekāns un rakstnieks Jāzeps Kirkillo uzcēla pieminekli – “Myura Krysts” jeb “Krusta nesējs”. Kolonnas augšā redzams Kristus, kas nes uz pleciem krustu. GPS: 56.2685046, 27.0317657
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2014
Latgales novada rehabilitācijas centrs “Rāzna”
Adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pagasts Telefons: +371 64646923, +371 64646910, +371 28350983 E-pasts: info.rcrazna@gmail.com Mājas lapa: www.lnrc.eu
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2014
Micānu – Kirkas kalns
Adrese: Bērzgales pagasts Īss apraksts: Mazā pils Priežukalnā (Kirkas kalnā) 1792. gadā tika pārveidota par luterāņu baznīcu. Tādēļ šo kalnu arī šodien sauc par Kirkas kalnu (tulkojumā no vācu valodas – Baznīcas kalns). Vecie ļaudis ir stāstījuši, ka zem baznīcas esot izbūvēts liels pagrabs, kurā glabājušās baznīcas un Manteifeļu dzimtas dārglietas, kā arī pagrabā atrodas Manteifeļu dzimtas kapenes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2014
Milkas pilskalns
Adrese: Milkas c., Mākoņkalna pagasts Īss apraksts: Pilskalns ir savrups paugurs Salāja ezera rietumu gala līča ziemeļu krastā netālu no Maltas upes iztekas no Salāja ezera. Kalns, kas orientēts A - R virzienā, paceļas 27 m virs ezera līmeņa. Pilskalna nogāzes ir vienādi stāvas, tikai austrumu pusē tās ir lēzenākas. Milkas pilskalnu sakopis vietējais uzņēmējs un uzstādījis tajā Dievmātes statuju, kas liecina par Latgales iedzīvotāju ticību Dievmātei Marijai, Kristus Mātei, un pārliecību par Dieva esamību.
 Lasīt vairāk