Publicēts 17.03.2020
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Rēzeknes novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 17. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2020
Projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Februāris Kaunatas jauniešu centrā „Buras”
Februārī Kaunatas jauniešu centrā „Buras” notika vairāki interesanti pasākumi, kuri rosināja bērnus un jauniešus aktīvi darboties un iesaistīties aktivitātēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Jauno talantu parāde “Vara Talants” izskanējusi
Šogad Talantu šovs "Vara talants" pulcināja 22 izpildītājus un kolektīvus, vairāk nekā 100 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu centriem un Rēzeknes pilsētas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Dricānu pagasta jauniešu centram jaunas telpas
Dricānu pagasta jaunieši pašu spēkiem un ar pagasta pārvaldes atbalstu vecās bērnudārza kurtuves vietā iekārtojuši jaunas, labiekārtotas telpas jauniešu centram "Kukuži".
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2020
Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2019
28. februārī Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē notika atraktīvs un pozitīvām emocijām pārpildīts pasākums, kura laikā tika godināti aktīvākie Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, kuri ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.03.2020
Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2020. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2020
Zināmi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2019 nominanti
Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva". Konkursa rezultātā tika pieteikts 51 nominants deviņās nominācijās. Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 28. februārī, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, plkst. 16:00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2020
Ziemas prieka festivāls “Snīga Cylvāks”
Jau ceturto gadu biedrība “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību organizē Ziemas prieka festivālu “Snīga Cylvāks”. Pasākuma mērķis ir popularizēt aktīvu brīvā laika pavadīšanu ziemā un radīt atvērtu telpu sadarbībai un iniciatīvām, lai kopīgi veidotu svētkus sev un citiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2020
Piedāvā darbu jauniešiem
Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” ar aktīvu darbu iegājusi savas darbības desmitgadē un sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru izveidojusi sešas darbavietas jauniešiem-bezdarbniekiem vecumā no 18-29 gadiem.
 Lasīt vairāk