Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Publicēts 08.11.2017

Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 17. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma nolikumā.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/46
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0