Biedrības „Ezerrieksts-2012” projekts „Ziemas sporta inventārs kaunatiešiem”

Publicēts 01.08.2014

Šī gada jūlijā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā tika īstenots biedrības „Ezerrieksts-2012” projekts „ Ziemas sporta inventārs kaunatiešiem”, kurš guva atbalstu „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un ieguva ES līdzfinansējumu. Projekta pamatmērķis ir atbalstīt aktīvu , veselīgu dzīvesveidu un popularizēt ziemas sporta veidus. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 5713.96 eiro. Kaunatas pagasta līdzfinansējums 582.56 eiro. Tika iegādāti 36 slēpju komplekti, 20 hokeja slidu pāri un 20 daiļslidošanas slidu pāri.

Biedrība „Ezerrieksts-2012” pateicas par sadarbību Kaunatas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Kaunatas vidusskolai, biedrībai „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” un Lauku atbalsta dienesta kuratoriem.

Eleonora Astiča

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0