Biedrība „ Rogovkīši” īsteno projektu „Lai labi skan!”

Publicēts 04.06.2020

Biedrības “Rogovkīši” īstenotā projekta “Lai labi skan!” ietvaros iegādāta dažāda apskaņošanas tehnika, kas ļaus pilnveidot kultūras pasākumu norisi Nautrēnu pagastā.

Projekta ietvaros ir iegādāts pasākumu nodrošināšanas skaņu komplekts, kas sastāv no divām (2) aktīvajām skandām, divām (2) aktīvajām SUB skandām, digitālās skaņu mikšerpults, planšetes digitālās pults vadībai, bezvadu rūtera, dažādu garumu XRL mikrofona vadiem (kopā 16 gab.); diviem (2) signālvadiem Jack-Jack; diviem (2) dinamiskajiem/vokāla/instrumentu mikrofoniem, bezvadu rokas radiosistēmas, diviem (2) instrumentālajiem kardoīda tipa mikrofoniem, bungu mikrofonu komplekta ar koferi, dažādu augstumu metāla mikrofona statīviem (kopā 9 gab.), diviem (2) metāla skandu starpstieņiem, akustiskās ģitāras statīva un elektriskās ģitāras statīva.

Projekts atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. kārtā rīcībā Nr. 2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ietvaros.

Viss inventārs ir izvietots Nautrēnu hallē un tiks izmantots tajā un apkārtnē notiekošo pasākumu apskaņošanai, jo dos iespēju koncertā uzstājoties vokālistiem, instrumentālistiem pastiprināt skaņu lielākam klausītāju skaitam, to maksimāli pietuvinot “dzīvai skaņai”. Tas dos iespēju nodrošināt to pasākumu norisi, kur svarīga ir skaņa, maksimāli pietuvināta dzīvajai dabīgajai skaņai. Biedrība katru gadu organizē tautas muzikantu saietus un danču vakarus “O,bļaka!”, kur iegādātais skaņu komplekts dos iespēju nodrošināt kvalitatīvu šo pasākumu apskaņošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 8500 EUR, attiecināmās izmaksas sastāda 7000 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 6300 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde 700 EUR apmērā, kā arī biedrība “Rogovkīši” 1500 EUR apmērā.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Biedrības „Rogovkīšiš” valdes locekle Marija Mazure

rogovka-logologo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0