Biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš” realizē projektu „Tūrisma inventāra iegāde aktīvam un veselīgam dzīvesveidam”

Publicēts 25.09.2014
Foto no interneta resursiem

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotā projektu konkursa ietvaros Lauku atbalsta dienests ir akceptējis biedrības „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš” projektu „Tūrisma inventāra iegāde aktīvam un veselīgam dzīvesveidam”. Nupat ir uzsākta projekta aktivitāšu realizācija.  Projekta mērķis ir veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, saliedējot un veidojot draudzīgas savstarpējās attiecības bērnu, vecāku un skolotāju vidū. Šis mērķis tiešā veidā saskan arī ar vienu no uzstādītajiem biedrības mērķiem, kas paredz organizēt bērnu, jauniešu, vecāku un skolotāju sporta un atpūtas pasākumus, kas veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, saliedētu vecāku, bērnu un skolotāju kolektīvu, radītu nepiespiestā gaisotnē iespēju dalīties iemaņās un zināšanās.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties daudzveidīgu pārgājienu inventāru, t.sk., naktsguļai nepieciešamās lietas (teltis, tūrisma paklājiņi, guļammaisi), pārtikas uzglabāšanai un sagatavošanai nepieciešamie piederumi, atpūtas vietas labiekārtošanai nepieciešamie instrumenti kā arī vides izpētei un aktīvai atpūtai nepieciešamās lietas (lukturi, kompasi, fotokamera).

Iegādājoties inventāru, klubiņa biedri varēs organizēt pārgājienus gan Maltas pagastā, gan arī Rēzeknes novada teritorijā, tādā veidā popularizējot aktīvo atpūtu arī citos pagastos un aicinot pievienoties klubiņam jaunus dalībniekus.

Projekta Nr.14-01-LL23-L413101-000009.

Plānotais realizācijas laiks: no 2014. gada 14. marta līdz 2014. gada 31. oktobrim.

Projekta kopējā summa — 3644,56 EUR.

Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:

Publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām (3273,53 EUR) un atlikusī finansējuma daļa (371,03 EUR) tiks nodrošināta no Maltas pagasta pārvaldes budžeta.

Projekts tiek realizēts Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliniece

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0