Biedrība „Lādiņš” pabeigusi realizēt projektu „Deju pinu latvju tautas vainagā”

Publicēts 23.10.2018

Biedrība „Lādiņš” 2017. gada 10. oktobrī iesniedza projektu „Deju pinu latvju tautas vainagā” (Nr. 2017/AL15/4/A019.22.02/1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tika akceptēts SVVA Stratēģijas M2 Rīcības “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros, kā rezultātā iekļuva atbalstīto projektu skaitā un tā realizēšanai tika piešķirts ELFLA publiskais finansējums EUR 4498.66 apmērā. Nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 499.85 apmērā piešķīra Feimaņu pagasta pārvalde. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 4998.51.

2018. gada oktobrī projekts tika veiksmīgi noslēgts un JDK „Vīmyns” dejotāju tautas tērpu klāsts tika papildināts ar 9 (deviņiem) Alsungas novada tautas tērpa komplektiem, kuros ietilpst ņieburbruncis, ņieburs, sieviešu krekls, spangu vainags, sieviešu krekla sakta, puišu krekls, veste, puišu krekla sakta.

Alsungas novada tautas tērpus izgatavoja un piegādāja SIA „Musturi”.

Guntis Tjarvja, projekta „Deju pinu latvju tautas vainagā” vadītājs

Vairāk informācijas par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Logo_ar_partneribu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0