Bezmaksas informatīvie semināri lauksaimniekiem aprīlī

Publicēts 30.03.2016

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa aprīlī pagastos rīko bezmaksas informatīvos seminārus par Eiropas Savienības un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināros tiks sniegta informācija par Altum atbalsta programmām lauksaimniekiem, par izmaiņām tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, par grozījumiem nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvajos aktos. Informācija būs arī par izmaiņām Aizsargjoslu likumā, par Eiropas Savienības atbalstu meža īpašniekiem, un citi jautājumi.

Semināri notiks Rēzeknes novada Gaigalavas, Nautrēnu, Kaunatas, Maltas un Viļānu novada Dekšāres pagastā.

5. aprīlī – Gaigalavas pagasta kultūras namā;

7. aprīlī – Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā;

8. aprīlī – Kaunatas pagasta tautas namā;

13. aprīlī – Maltas pagasta kultūras namā;

14. aprīlī – Dekšāres pagasta pārvaldes zālē.

Semināru sākums plkst.10.00.

Pārējo pagastu iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt sev tuvāko, izdevīgāko semināra norises vietu.

Anastasija Saleniece,
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0