Bērzgalē tiks īstenots LEADER programmas projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”

Publicēts 06.04.2018

Aprīlī tika saņemts lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”.
Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību, izvietojot Bērzgales pagasta teritorijā informatīvos stendus ar tūrisma, kultūrvēsturisko, sabiedrisko un dabas objektu nosaukumiem un vēsturiskām ziņām.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 4674.46, pašu līdzfinansējums – EUR 519.38.
Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Metāldekors” un SIA “Intecowood”.

Projektu vadītāja Daila Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo111

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0