Bērzgalē īstenots projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”

Publicēts 03.04.2019

Aprīļa sākumā Bērzgalē un Marientālē pie kultūrvēstures un dabas objektiem tika izvietoti stendi un informācijas plāksnes ar vēsturiskām ziņām un informāciju par objektu. Info stendi tika izgatavoti ar ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” finansējumu. Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī” tika atbalstīts 2018.gada aprīlī. Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 4674.46, pašu līdzfinansējums – EUR 519.38.

Informācijas stendus un plāksnes izgatavoja SIA “Metāldekors”, savukārt SIA “Intecowood” izgatavoja un uzstādīja afišu stendu Marientāles ciemam un afišu stabu un puķu kastes Bērzgales centram. Dizainu stendiem izveidoja bērzgaliete Ilze Čudare, prasmīgi savienojot vēsturisko informāciju ar Bērzgales logo un Bērzgales novada tautas tērpa villaines raksta motīvu.

Savukārt stendu uzstādīšanas darbos tika pieaicināti zemessargi.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Foto Daila Ekimāne

kopienu_logo

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

b4

b2

b3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0