Baltkrievijas pilsētā Polockā notika projekta „BELLA CUISINE” vadības komitejas un darba grupas sanāksmes

Publicēts 24.01.2014

2014.gada 22.janvārī notika projekta Nr. LLB–2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” otrā vadības komitejas un ceturtā darba grupas sanāksmes Baltkrievijas pilsētā Polockā, kurā piedalījās 11 projekta partneri no Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Ludzas, Rēzeknes novada domēm no Latvijas un Polockas rajona izpildkomitejas, Ļepeļas un Glubokoje rajonu izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļām, Verhnedvinskas un Mioru rajonu deputātu padomēm un starptaustiskā sadarbības atbalsta fonda „Interakcija” no Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar īstenotajām aktivitātēm projekta BELLA CUISINE ietvaros, kā arī tika apspriesti tuvāki pasākumi, tajā skaitā brošūras „Kulinārais mantojums Latgales reģionā un Vitebskas apgabalā” un kopējā 6 dienu kulinārā maršruta izdošana un dalība trijās starptautiskajās izstādēs, „Balttour 2014” Rīgā no 7. līdz 9. februārim, „Otdih bez granic 2014” Sanktpēterburgā no 4. līdz 6.aprīlim un „Otdih 2014” Minskā no 10. līdz 13.aprīlim.

Maijā ir paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Gotlandes reģionu Zviedrijā 35 Latgales projekta koordinatoriem un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī tiek plānoti trīs festivāli ar kulinārā mantojuma tematiku Polockā no 24. līdz 25.maijam, Krāslavā – 19.jūlijā un augusta mēnesī Ludzā.

Otrā vadības komitejas un ceturtās darba grupas sanāksmes notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0