Atbalstīts projekts “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”

Publicēts 11.09.2017

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

2015. gadā Maltas vidusskolas rekonstrukcijas ietvaros tika izbūvēta kopējā infrastruktūra, t.sk. aktu zāle, kuru aktīvi izmanto Maltas mūzikas skolas, vidusskolas, novada pasākumu rīkošanai. Pateicoties projektam aktu zāle tiks nodrošināta ar pienācīgu akustisko un apgaismojuma sistēmu, radot iespēju piedāvāt kvalitatīvāku esošo pasākumu norisi un pilnvērtīgāku zāles noslogojumu. Tiks iegādāts un uzstādīts: skaņu aparatūras komplekts, t. sk. 2 aktīvās akustiskās sistēmas un audio multikors- daudzdzīslu kabelis, ar kuru tiek nodrošināta skaņu pults regulēšana no zāles (ar šo sistēmu tiks nodrošināta kvalitatīva skaņa pasākumu laikā); skatuves gaismu stangas, uz kurām dažādā augstumā tiks stiprinātas gaismu iekārtas; gaismu iekārtas, t.sk. 16 stara prožektori, gaismu regulēšanas dimmeris un gaismu vadības pults. Tas viss ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz skatuves notiekošo.

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota skolas, vecāku, bērnu sadarbība, dažādu paaudžu komunikācija, kā arī tiks veicināta bērnu un jauniešu interese jaunu iemaņu apgūšanā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 8 987,11, no kurām publiskais finansējums ir EUR 8 088,40 Līdzfinansējumu EUR 898,71 nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0