Atbalstīts projekta iesniegums par Kaunatas baznīcas jumta remontu

Publicēts 05.09.2017

Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi lēmumu par projekta Nr.17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” iesnieguma apstiprināšanu. Projekts atbalstīts “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” (iesniegums reģistrācijas numurs 2017/AL15/2/A019.22.01/8).

Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu.

Kaunatas katoļu baznīcā tiks ievietota Latvijas sakrālām celtnēm un tai skaitā Kaunatas pagastam inovatīvā ierīce – interaktīvais skārienjūtīgais displejs ar vēsturiski informatīvā un izzinoši izglītojošā satura materiālu par baznīcas vēsturi, priesteriem, foto dokumentālām un vēsturiskām liecībām.

2016. gada aprīlī Kaunatas katoļu baznīcas draudze veica baznīcas ēkas, jumta un bēniņu tehnisko apsekošanu. Būtiskākie bojājumi ir konstatēti jumta seguma un karnīžu zonā. Baznīcas jumta segumus veidots no cinkota skārda materiāla, kura nolietojumu speciālisti novērtēja uz 85-95%. Atsevišķi skārda jumta seguma elementi ir avārijas stāvoklī. Projektā paredzēti baznīcas jumta atjaunošanas darbi: baznīcas esošā vecā skārda seguma demontāža un skārda jumta seguma vienkāršotā atjaunošana kopējā platībā 660m²; tiks uzklāta anti kondensāta plēve jumta aizsardzībai no mitruma un ēkas siltumsaglabāšanas efektivitātei.

Projekta kopējo finanšu līdzekļu avoti: publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro); Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 8104,44 apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2019. gada 10. maijam.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0