Atbalsta grupu nodarbības projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros

Publicēts 27.12.2019

Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” (9.2.4.2/16/I/027) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas veselīga dzīvesveida veicinošas, slimību profilakses aktivitātes un kompetentu speciālistu lekcijas, konsultācijas, kas sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu.

Projekta laikā iedzīvotājiem tiek piedāvātas dažādas lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un slimību profilakses jomā, fizisko aktivitāšu nodarbību cikli, atbalsta grupu nodarbības, veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos, nometnes, veselības veicināšanas olimpiādes un citi veselības veicināšanas pasākumi.

Sižeta autors: Vidzemes TV

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0