Aptauja: Latvijas jaunieši spēj ietekmēt kā Latvijas, tā visas ES politiku

Publicēts 19.12.2019

“Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas” programmā iesaistītie skolēni ir pārliecināti par jauniešu spējām ietekmēt politiskos procesus kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā (ES), liecina Eiropas Parlamenta biroja Latvijā veiktās aptaujas rezultāti.

78% aptaujāto skolēnu pauda pārliecību, ka jaunieši spēj ietekmēt politiskos procesus ES, bet 72% optimistiski vērtē jauniešu spēju ietekmēt politiskos procesus Latvijā. Vienlaikus vairāk nekā puse respondentu norādīja, līdzdarboties liedz zināšanu trūkums (60% par procesiem Latvijā un 66% par procesiem ES). Pārliecinošs vairākums (85%) aptaujāto uzsver, ka dalība “EP Vēstnieku skolas” programmā uzlabojusi zināšanas par Eiropas Savienību.

“Kaut jau 15 gadus esam ES un ES lietas ir iekšpolitika, nevis ārpolitika, to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas saka – manai balsij ES ir nozīme, ir mazs. Pieaugušajiem būtu vairāk jāņem piemērs no EP vēstnieku skolu jauniešiem – jāapgūst savu interešu aizstāvība un jāiestājas par to, jo Latvijas iedzīvotājiem ES pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem,” uzskata EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Kaut gan lielākā daļa jauniešu informāciju par aktuālo Latvijā un Eiropas Savienībā iegūst internetā, vairums respondentu politiskos notikumus apspriež skolā (74%) un ģimenē (60%), bet sociālajos medijos to dara tikai katrs piektais (21%).

Vaicāti par svarīgākajiem ES mērķiem, 72% aptaujāto minēja brīvības, drošības un taisnīguma nodrošināšanu, 70% – pamattiesību aizsardzību, bet 61% – vides aizsardzību.

Aptaujā piedalījās 233  14 – 19 gadus veci skolēni no 70 Latvijas skolām, kuras iesaistījušās  “EP Vēstnieku skolas” programmā.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” ir ES mēroga programma un tiek īstenota visās 28 dalībvalstīs. Latvijā tā darbojas ceturto gadu, un programmas ietvaros vairāk nekā 70 Latvijas skolās mācību saturs par Eiropas Savienību (ES) tiek integrēts dažādos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā vai bioloģijā. Skolotājiem un skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas dažādos semināros, kā arī aktīvākie apmeklē EP Briselē un Strasbūrā.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties.

Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem. EP vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību aktivitātēs un diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti. Viņi arī aktīvi iesaistījās Eiropas vēlēšanu kustībā “Šoreiz es balsošu”, kas tagad pārtapusi iniciatīvā “Mēs esam kopā”. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas aptauja pēc EP vēlēšanām, līdzdalības kāpumu Latvijā nodrošināja tieši jauniešu aktivitātes pieaugums.

Viesojoties skolās, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti.

Papildu informācija ŠEIT.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0