Apstiprināts projekts “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”

Publicēts 13.08.2019

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Feimaņu kultūras nams un tā pašdarbnieki ir īsts kultūras nesējs tuvākajai apkaimei. Slīpā skatītāju zāles grīda ļauj publikai pat no pēdējās solu rindas pārskatīt notiekošo uz skatuves, gaismas – saredzēt, bet akustika – sadzirdēt.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tiks iegādāti un uzstādīti kvalitatīvi, skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari. Skatuves aizkaru komplektā ietilpst: priekškara volāns, skatuves kulises 6 gab., skatuves volāni 2 gab., gala sienas volāns, gala sienas aizkars 2 daļās. Darbus veiks SIA “STALVE”. Iegādājoties un uzstādot mūsdienu prasībām atbilstošus skatuves aizkarus, tiks izpildītas ugunsdrošības normas, uzlabots vizuālais izskats un nodrošināta labāka pasākumu kvalitāte.

Projekta kopējais budžets ir 6993,61 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 6294,25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 699.36 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 31.maijam.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, anita.vercinska@feimani.lv)

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0