Apstiprināts projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”

Publicēts 11.09.2019

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 04.09.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Projekts ir saistīts ar skatuvisku tērpu komplektu: kaukāziešu tipa kostīmu (sieviešu krekls, chokha, papakha), sieviešu garo un īso kleitu iegādi Feimaņu kultūras nama diviem deju kolektīviem. Darbus veiks SIA “Baltikas ekskluzīvs”.

Projekta kopējais budžets ir 3583.75 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3225.37 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 358.38 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 1.martam.

Realizējot projektu, skatītāji varēs vērot kvalitatīvākus deju pasākumus (iestudētās estrādes, mūsdienu un cittautu dejas), jo viens no visbūtiskākajiem kvalitāti veidojošiem faktoriem ir kolektīva vizuālais tēls, kurš neapšaubāmi spēj piesaistīt ikviena skatītāja uzmanību.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, anita.vercinska@feimani.lv)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

partner logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0