Apstiprināts Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbu projekts

Publicēts 23.09.2019

Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” Nr.19-01-AL15-A019.2201-000014 apstiprināšanu. Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”. Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu, nemateriālā mantojuma vērtību apzināšanu un tālāk nodošanu.

Baznīcas iekštelpu remontdarbi netika veikti praktiski no tās uzcelšanas laika 1850. gadā. Laika gaitā draudzes locekļu spēkiem un iespēju robežās veikta sekundārā sienu krāsošana vai balināšana, daļējā apdares pielabošana. XX gadsimta 60.-70. gados baznīcas autentiskais griestu klājums tika aizstāts ar presēta krāsota kartona līstēm. Projekta realizācija paredz veikt baznīcas ēkas iekšējo apdari un zāles griestu autentiskā koka dēlīšu klājuma atjaunošanu.

Draudzes darbības iespēju pilnveidošanai un paplašināšanai plānots iegādāties aktīvu pārnēsājamo skanu un bezvadu austiņas. Iepriekšējā LEADER realizētajā projektā iegādāts un pieejams apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu. Apstiprinātā projekta ietvaros paredzēts ierakstīt tieši Kaunatas draudzei raksturīgākus liturģiskus dziedājumus un ievietot atskaņošanai interaktīvajā stendā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30000.00, t.sk. publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 26999.99 un Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000.00. Projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada augusts.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Logo_ar_partneribu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0