Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai

Publicēts 14.03.2011
Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”" projektā, kura ietvaros paredzēts realizēt dažādas aktivitātes, kas vērstas uz unikālas rehabilitācijas metodes – dzīvnieku terapijas – popularizēšanu. Tādējādi plānots veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām un bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta īstenošanas laiks ir līdz šī gada decembrim.
Šajā periodā plānoti vairāki semināri bērnu vecākiem, pedagogiem, ārstiem un citiem interesentiem par dzīvnieka terapijas izmantošanas iespējām un tās pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu. Šovasar notiks divas nometnes, kurās piedalīties aicināti būs bērni un jaunieši, kuriem nepieciešama dzīvnieku terapija. No 6. līdz 10. jūnijam nometne notiks Latvijā, savukārt no 13. līdz 17. jūnijam – Lietuvā. Terapija tiks veikta, iesaistot suņus, trušus, zirgus un pat delfīnus.
Projekta ietvaros plānots uzlabot arī sociālo infrastruktūru. Piemēram, Rēzeknes novadā Maltas pagastam tiks iegādāts autobusa ratiņkrēslu pacēlājs, kas nodrošinās brīvas pārvietošanās iespējas bērniem ratiņkrēslos.
Bez šīm aktivitātēm plānota arī starptautiska labdarības akcija, bērnu radošā darbnīca un projekta noslēguma pasākums Ziemassvētku laikā Aglonā.
Kopumā šajā projektā iesaistījušās 12 Latgales pašvaldības, viena Lietuvas pašvaldība un trīs Lietuvas bērnu un ģimenes sociālā atbalsta centri. Tā oficiālais nosaukums ir „Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”.
Finansējums aktivitāšu realizācijai piešķirts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 214 677 EUR. Rēzeknes novada pašvaldības budžets projektā ir 10464 EUR, tai skaitā 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 5% –valsts finansējums, un 10% Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta koordinatore Rēzeknes novadā: Inta Rimšāne, t. 64625011

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0