Aizliegts peldēties Rāznas ezera Lamašu peldvietā

Publicēts 22.08.2017

Rēzeknes novada pašvaldība peldūdeņu monitoringu veic publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Augustā peldūdeņu paraugi tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Lamaši, Veresovkas ciems ), Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosnas ciemā), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā ( Vecružinas ciems), pie Spruktu ūdenskrātuves (uz Rēzeknes upes), pie Rēzeknes upes (Poludņu tilts), Dziļūta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu ūdenskrātuvē, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts).

Tika veikti fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi.

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem, Rāznas ezera Lamašu peldvietā (Veresovkas ciems), tika konstatēts paaugstināts zarnu enterokoku daudzums un fitoplanktona ziedēšana, tāpēc peldēties ir aizliegts, bet pārējās iepriekš minētajās peldvietās peldēties atļauts.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”. Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiks veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā).

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku ciemā pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Informāciju sagatavoja:

Terēzija Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste  (tel. 646 07195, terezija.kruste@rēzeknesnovads.lv)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0