Aicinām lauksaimniekus uz semināriem

Publicēts 26.03.2018

Ik gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros lauksaimniekus aicina uz semināriem, kuros tiek sniegta informācija par jautājumiem, kas skar katru, kurš nodarbojas ar saimniecisko darbību.

Katru gadu notiek kādas izmaiņas normatīvajos aktos, uz kuru pamata darbojas saimnieciskās darbības veicēji, un ne tikai. Ar šī gada 1. janvāri būtiskas izmaiņas veiktas attiecībā uz nodokļu likmēm, uz pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtību, saimnieciskās darbības izdevumu norakstīšanas kārtību un citas. Tāpat zemes platību apsaimniekotājiem jāpievērš uzmanība gan izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas kārtībā, gan jāatkārto pamatnosacījumi. Bioloģiskajām saimniecībām nopietni jāattiecas uz likumdošanā noteikto prasību ievērošanu atbalsta saņemšanai.

Finanšu pieejamība ir viens no galvenajiem nosacījumiem gan uzņēmējdarbības uzsākšanā, gan tālākā attīstībā. Lauksaimniekiem un uzņēmumiem saistošas programmas piedāvā finanšu institūcija „ALTUM”. Arī Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājums “LEARN” finansiāli atbalsta projektus uzņēmējdarbībai.

Semināru norises vietas:

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka, Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams – 5. aprīlī, plkst. 10.00;

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 1. Maija iela 80, Maltas pagasta kultūras nams – 10. aprīlī, plkst.10.00;

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 2A, Stoļerovas pagasta saietu nams – 12. aprīlī, plkst.10.00;

Viļānu novads, Dekšāres pagasts, Dekšāres, Nākotnes 6, Dekšāres pagasta pārvaldes zāle – 17. aprīlī, plkst.10.00;

Rēzekne, Dārzu iela 7 a, semināru zāle – 18. aprīlī, plkst.10.00.

Semināri tiek rīkoti pagastos, kur saimnieciskā darbība ir salīdzinoši aktīvāka. Lūgums pārējo pagastu iedzīvotājiem izlemt, uz kuru semināra norises vietu izdevīgāk un ērtāk nokļūt! Esiet aktīvi, apmeklējiet seminārus! Tā ir iespēja noskaidrot atbildes uz daudziem jautājumiem.

Sīkāka informācija pie Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Anastasijas Salenieces, mob. 25645875, e-pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv.

Anastasija Saleniece,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Programma Dekšārēs
Programma Maltā
Programma Nautrēnos
Programma Rēzeknē
Programma Stoļerovā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0