Aicinājums piedalīties konkursā “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana”

Publicēts 12.03.2015

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana” ietvaros līdz 2015. gada 17. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Lai īstenotu pareizi tiešmaksājumu prasības, lauksaimniekiem ir iespēja ar LLKC sertificētu konsultantu palīdzību:

• izvērtēt saimniecību atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām, aizpildot vizītes lapu,

• saņemt ieteikumus saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

Konsultanti informēs par pienākumiem laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu un citu savstarpējās atbilstības prasību īstenošanā, kā arī par zaļināšanas praksi.

Pieteikšanās

Konkursa pretendents dalībai saimniecības atbilstības izvērtēšanai piesakās vienā no veidiem:

  • aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē (mājaslapā www.llkc.lv );
  • aizpildot pieteikuma anketu (MS Word) un nosūtot uz e-pastu: ilze.skudra@llkc.lv vai faksu 63022264;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot LLKC Rīgas ielā 34, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā LV – 3018, vai LLKC reģionālajās nodaļās.

Pretendentu pieteikumi tiek izskatīti pieteikšanās kārtībā pa reģioniem.

Saimniecību atlasei tiek izvirzīti kritēriji:

• Pretendēt uz dalību novērtējumā var personas, kas pretendē uz tiešmaksājumu atbalstu.

• Nosacījumi saimniecībām:

  • piederošie mājlopi un ganāmpulki ir reģistrēti dzīvnieku ganāmpulkā valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrā” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulks atrodas pārraudzībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir 5 un vairāk dzīvnieku vienības.
  • augkopības saimniecībām laukaugu sējplatība ir 20-1000 ha un/vai audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā.

Papildus informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv, tālr. 63050577.

Avots: www.llkc.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0