Administratīvo pārkāpumu uzskaite

Publicēts 26.07.2018

Pārziņa darbiniekiem, kuri veic datu apstrādi personas datu apstrādes nolūkam „Administratīvo pārkāpumu uzskaite” nav nepieciešams informēt datu subjektu ar 6.1.punktā minēto informāciju, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 23.panta 1.punkta d) apakšpunkta ierobežojuma nosacījumi attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem vai kriminālsodu izpildi, tostarp aizsardzību pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem un to novēršanu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0