2015. gads

Publicēts 04.03.2015
Gaigalavas Ziņas
Decembris 2015.
18.12.2015.

Informatīvajā izdevumā lasiet:

 • Godinām sava pagasta iedzīvotājus;
 • Gaigalavas iedzīvotāju sapulce;
 • “Purineņš”svin savu 25.dzimšanas dienu
 • Gaigalavas pamatskolā īstenots Vides aizsardzības fonda projekts “Pētīsim dabā!”
Gaigalavas Ziņas
Novembris 2015.
 16.11.2015.
 • Sveiciens Latvijas valsts svētkos;
 • Rubrika “Lepojamies”;
 • Gaigalavā īstenots jaunatnes inventāra iegādes
 • projekts „Sk-skr-skrituļo!” !
Gaigalavas Ziņas
Septembris 2015.
 21.09.2015.
 • Gaigalavas pamatskola – Mammadaba vēstniecība Ziemeļlatgalē;
 • Pasākumi vasaras sezonā Gaigalavas Kultūras namā;
 • JC „Enjoy” ZIŅAS
GAIGALAVAS ZIŅAS
Jūnijs 2015.
19.06.2015. Informatīvajā izdevumā lasiet:

 • Atbalstīti jaunatnes iniciatīvu projekti;
 • Ieva Vugule ārstē pacientus, kas nerunā, bet skatās acīs
 • Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” informācija;
 • Mammadaba Gaigalavas pamatskolā.
GAIGALAVAS ZIŅAS
Aprīlis 2015.
22.04.2015.  Informatīvajā izdevumā lasiet:

 • Visi uz Lielo Talku!
 • Gaigalavas pagastā šķirosim atkritumus;
 • Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” informācija;
 • Pasākumu afiša.
GAIGALAVAS ZIŅAS
Februāris – Marts 2015.
04.03.2015. Informatīvajā izdevumā lasiet:

 • Informācija no pagasta pārvaldes (iedzīvotāju sapulce,iespēja tikties ar novada domes deputātu);
 • Gaigalavas Jauniešu centrā „Enjoy” jauns koordinators;
 • Teātra kolektīvs „Bykovīši” svinēja 20.gadu jubileju;
 • Rubrika “Der zināt”.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0