2014. gads

Publicēts 01.01.2014
RIKAVA
28.10.2014. Rikavas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:

  • Ieskats aizvadītās vasaras pasākumos
  • Jaunumi sociālajā palīdzībā
  • Lappusīte lauksaimniekiem
  • In Memoriam. Janīna Mičule
RIKAVA
07.07.2014.
RIKAVA
10.04.2014
RIKAVA
19.02.2014
Rikavas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:
  • Lielākais dārgums – laba bibliotēka
  • Viešņas no bērnības
  • Kultūras mantojuma saglabāšana
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0