2014. gads

Publicēts 01.01.2014
OZOLMUIŽAS ZIŅAS
Decembris 2014.
 16.12.2014.
OZOLMUIŽAS ZIŅAS
Septembris 2014
Ozolmuižas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:
+ Ozolmuižas dīķa labiekārtošanas darbi
+ Par 3+ ģimenes karti
+ Skolēnu autobusa pārvietošanās grafiks
+ Vēl viens jauniešu iniciatīvas projekts
+ Aktuāla informācija cūku audzētājiem
OZOLMUIŽAS ZIŅAS
29.01.2014
Ozolmuižas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:
  • Ozolmuižas pagasta pārvaldes skaidrojums par budžeta tāmi 2014.gadam
  • Pensionāru pēcpusdiena
  • Bibliotēkas ziņas
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0