18. jūnijā aicinām uz Rogovkas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanu!

Publicēts 15.06.2015

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros 2014. gada jūnijā tika noslēgts līgums ar Rēzeknes novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” realizāciju. Projekta kopējā summa sastāda 87373,18 Eur, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums – 5200 Eur. Finansējums tika izlietots ēkas renovācijas darbiem un jauniešiem nepieciešama inventāra un aprīkojuma iegādei.

Projekta mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, piedāvājot iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, piedāvājot uz jauniešiem orientētu praktisku pasākumu ciklu organizēšanu labvēlīgā un draudzīgā vidē, izglītojoties neformāli.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Guntis Rasims

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0