Rēzeknes novadā uzsākts projekts “Sekojot inženiertehniskajām idejām”

Publicēts 27.02.2020

LatRus_horizontal_extented_rgb

26.- 27. februārī Rēzeknes novadā notiek projekta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” pārstāvju tikšanās. Rēzeknes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, projektu vadītājas Inta Rimšāne un Sintija Batare, grāmatvede Gunita Veismane, Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja Inga Žirgule tiekas ar Krievijas- Ļeņingradas apgabala Lugas pilsētas un Pleskavas apgabala Pļusu pilsētas pārstāvjiem, lai kopīgi runātu par projektu, kas paredz izstrādāt vienotu maršrutu, kas vedīs pa inženiera Stanislava Kerbedza pēdām, iegriežoties Lūznavā, kur Kerbedzam bija vasaras rezidence, apskatot viņa projektētos tiltus Ļeņingradas un Pleskavas apgabalos, tāpat izceļot citus izcilus inženierus. Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga). Tūristiem būs iespēja apskatīt projekta laikā izveidotos un atjaunotos objektus, kā arī iepazīties ar pulksteņmeistara Pāvela Burē (1810-1882) un zemūdeņu projektētāja Nikolaja Kudrjavceva (1857-1900) veikumu Pļussā un Lugā.

Diāna Selecka

Intas Rimšānes foto

krievi6 krievi5 krievi4 krievi3 krievi2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0