“Vienādas iespējas visiem” – Bērzgales kultūras nams tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām krēslu pacēlājs

Publicēts 24.03.2020

Logo_ar_partneribu

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Vienādas iespējas visiem”.

Projekta ietvaros Bērzgales pagasta kultūras namā tika uzstādīts diagonālais ratiņkrēslu pacēlājs (to uzstādīja SIA “Elevet”) un iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs (piegādātājs SIA “Rol-Automatik SET”).

Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu, uzlabojot piekļuves iespējas Bērzgales kultūras nama ēkā izvietoto iestāžu telpām iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 073,90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 20 000,00 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 18000,00 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 2 073,90 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Ziņu sagatavoja projektu vadītāja Daila Ekimāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0