Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”

Publicēts 29.09.2020

25. septembrī Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta” valdīja liela rosība. Pirmo reizi muzeja pastāvēšanas vēsturē to apmeklēja Latvijas Valsts augstākā amatpersona.

Valsts prezidents Egils Levits, apmeklējot Rēzekni un piedaloties diskusijā par latviešu vēsturiskajām zemēm, tiekoties un pārrunājot ar Rēzeknes un novada skolu vadītājiem kompetencēs balstītās izglītības programmas “Skola 2030”, interešu izglītības un skolu reformas jautājumus, apmeklējot “Ausmeņa kebabu” un pārrunājot uzņēmējdarbības jautājumus, izrādīja interesi par kultūrvēsturisko mantojumu un izvēlējās apmeklēt izcilā latgalieša – garīdznieka, politiķa kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”, kas ir vienīgais muzejs, kurš veltīts katoļu priesterim un ir ierīkots viņa dzimtajās mājās Sakstagala pagasta Kolnasātā.

Vizītes laikā prezidents iepazinās ar Latgales lauku sētu, teritoriju un F. Trasunam veltīto ekspozīciju. Iepazina F. Trasuna sarežīto dzīves gājumu un devumu Latgalei un Latvijai. Egils Levits atzina, ka “F. Trasuns bija apdāvināts cilvēks, kurš darbojās savas valsts un tautas labā”. Prezidents novērtēja F. Trasuna nozīmīgumu Latgales un Latvijas vēstures kontekstā, “…Francis Trasuns – izcils Latgales un Latvijas sabiedriskais darbinieks, politikas un kultūras darbinieks, bez kura aktīvas un mērķtiecīgas darbības 1917. gadā Latgales kongresā nebūtu mūsdienu Latvijas” atzina Egils Levits.

 

 

Inta Deksne,
F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktores p.i.

Foto: Ilmārs Znotiņš , Valsts prezidenta kanceleja

50382451693_b34ef36797_h (1) 50382456223_7c0701127e_c 50382458223_5e45cf6ecd_c 50382458503_79e88d5cbe_c 50382458623_70600d5875_z 50383152911_ee47dda0c9_z 50383156136_7f0e30e8a2_h 50383157476_3c8658245f_c 50383158606_9e3d7dbbd5_c (1) 50383331042_232f4ebbbd_z (1) 50383334602_1b3f3b0220_c

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0