Top multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā

Publicēts 08.01.2015

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros 2014. gada jūnijā tika noslēgts līgums ar Rēzeknes novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” realizāciju. Projekta kopējā summa sastāda 87373,18 EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 5200 EUR.

Projekta mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, piedāvājot iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, piedāvājot uz jauniešiem orientētu praktisku pasākumu ciklu organizēšanu labvēlīgā un draudzīgā vidē, izglītojoties neformāli.

2014. gada septembrī tika uzsākti centra renovācijas darbi – jumta siltināšana un renovācija, teritorijas labiekārtošana un telpu remonts. Līdz pavasarim ir atlikti fasādes siltināšanas un apdares, cokola un pandusa renovācijas darbi.

Projekta ietvaros ir iegādāts sporta, sadzīves, audio-video, datoru, mūzikas instrumentu un mēbeļu inventārs un aprīkojums jauniešu vajadzībām.

Projekts realizācijas rezultātā jauniešiem būs pieejams mūsdienīgi aprīkots brīvā laika iniciatīvu centrs.

Centra atklāšanas pasākumi plānoti 2015. gada jūnijā.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Guntis Rasims
projekta koordinators

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0