Tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai Dricānu pagasta svētkos

Publicēts 24.07.2019

Dricānos 2019. gada 3. augustā norisināsies pagasta svētki “Kad saulespuķēs bites san….”. Organizatori, sākot no plkst.12.00, piedāvā plašu programmu visiem interesentiem.

Laukumā pie Dricānu kultūras nama darbosies Bērnu placis, kur bērniem tiks piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, burbuļi , lāzertags u.c. Sporta cienītājiem tiks organizēta orientēšanās sacensības pa Dricānu ciemu, volejbola mači, spēkavīru pārbaudījumi un citas aktivitātes.

No plkst.12.00 Dricānu kultūras nama foajē būs skatāma dricāniešu rokdarbu un darinājumu izstāde “No vecās pūralādes”.

Pasākuma apmeklētāji tiks cienāti ar dricāniešu spāka putru no plkst.14.30 Dricānu birztalā.

Plkst.15.00 laukumā pie kultūras nama Tirgus placis – mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs lobam”. Tajā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem.  Tiek aicināti arī tirgotāji ar rūpnieciski ražotām precēm.

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 2019. gada 31. jūlijam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv , vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma pa e-pasta adresi: dricani@rezeknesnovads.lv

Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: dricani@ rezeknesnovads.lv. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu vai dricani@ rezeknesnovads.lv arī personīgi Dricānu pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., Pieņemšanas laiks katru darba dienu plkst. 8:00-16:30

Tirdziņu organizē Dricānu pagasta pārvalde sadarbībā ar nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā (LEARN).

Kultūras nama lielajā zālē plkst.18.00 visi tiks gaidīti uz lielkoncertu “Saules vidū”, kur uzstāsies kuplā pašdarbnieku saime.

Svētku izskaņā plkst.22.00 zaļumballe Dricānu birztalas estrādē, muzikanta godā būs atraktīvais Zintis Krakops (ieeja brīva).

Uz tikšanos svētkos!

Organizatori -Dricānu pagasta pārvalde un Dricānu kultūras biedrība “Auseklis”

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Genovefa Jonāne,
Dricānu KN vadītāja

Tirdzniecības iesniegums

Apliecinājums par saimnieciskās_darbības_neveikšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0