Tiks īstenots projekts „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen””

Publicēts 03.04.2018

No 2012. gada biedrība „Sporta klubs „Magnen”” aktīvi veicina dažādu sporta veidu popularizēšanu un attīstību Rēzeknes novadā, organizējot un atbalstot sporta pasākumus Latvijas un starptautiskā mērogā, aicinot ikvienam vēlmi būt fiziski aktīvam un dzīvot veselīgu dzīvesveidu.
Sporta klubs „Magnen” rīko dažādus sporta pasākumus: skrējienus; praktiskās nodarbības; veselības pēcpusdienas; jauniešu veselības olimpiādes; tautas sporta sacensības; izklaides sporta pasākumus (Stipro sacensības, Zīdaiņu rāpošanas sacensības, Orientēšanās labirinti). Biedrība rīko sacensības pagasta, novada, valsts un starptautiskā mērogā (Pasaules čempionāts rogainingā). Biedrības ievērojamāko rīkoto pasākumu sarakstā ir seši Rēzeknes pusmaratoni, no kuriem 2013.gada pusmaratons tika iekļauts Latvijas skriešanas seriāla „Skrien Latvija” posmu sarakstā un pulcēja gandrīz tūkstošs dalībnieku no visas Latvijas un ārvalstīm. 2014.gada pavasarī Rēzeknes pusmaratonā startēja jau gandrīz divi tūkstoši dalībnieku, savukārt 2017. gadā 4000 dalībnieku, no kuriem 47% bija pašmāju dalībnieki. Pasākumi tiek organizēti gan jauniešiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan pensionāriem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Veselības skrējiens, Mazuļu rāpošanas sacensības). Biedrība „Sporta klubs „Magnen”” popularizē arī velosportu kā daļu no tautas sporta un aktīva dzīvesveida, tādējādi paplašinot Rēzeknes rajona kopienas iedzīvotāju iespējas pievērsties dažādiem sporta veidiem. Sporta pasākumu organizēšanā tiek iesaistīti brīvprātīgie.
Organizējot sporta pasākumus, tiek iesaistīti arī sporta kluba „Magnen” biedri. Sporta kluba „Magnen” biedri aktīvi piedalās orientēšanas sacensībās, skriešanas seriālā „Bigbank Skrien Latvija”, Lattelecom Rīgas Maratonā, takas skrējienos, pārstāvot Rēzeknes novadu. Skriešana kluba biedriem ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu un biedri skrien, lai sasniegtu konkrētus izvirzītos mērķus.
Lai turpinātu arī turpmāk sporta kluba „Magnen” biedri piedalīties dažādos sporta pasākumos un sporta pasākumu rīkošanā vienotā koptēlā, biedrība „Sporta klubs „Magnen”” izvērtēšanai iesniedza projekta „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen”” iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir iegādāties sporta tērpus sporta kluba „Magnen” aktīvai dalībai skriešanas, orientēšanas sacensībās un sporta pasākumu organizēšanai pagasta, novada, valsts mērogā, tādējādi popularizējot aktīvā dzīvesveida iespējas Rēzeknes novadā.
Sabiedriskā labuma projekta „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen”” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4662.24 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 466.22 – biedrības „Sporta klubs „Magnen”” finansējums, 90% jeb EUR 4196.02- pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris. Sporta tērpu komplekts tiks iegādāts no SIA „VIVA SPORT”.

Projekta vadītāja Natālija Bernāne

logo111

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0