Telpas nomas tiesību izsole Lendžu pagasta Lendžos

Publicēts 02.02.2018

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kalnezeri”, Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625, nedzīvojamā telpa, kadastra apzīmējums 7866 003 0186 001, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
Publicējamā informācija
Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0