Tehniskā diena Nautrēnu vidusskolā

Publicēts 27.09.2020

18. septembrī ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Nautrēnu vidusskolā 3. – 9. klašu skolēniem norisinājās tehniskā diena “Eksperimentē kopā ar citiem “.Visas dienas gaitā katram skolēnam bija iespēja piedalīties trīs radošajās darbnīcās, kurās nācās ne tikai radoši izpausties un tehniski konstruēt, mācīties spriest un izdarīt secinājumus, bet arī attīstīt sadarbības prasmes un darboties komandās.

Radošajā darbnīcā „ Rūba Goldberga mašīna „ ( vad. Ingūna Pašāne) skolēnu uzdevums bija izveidot no dotajiem materiāliem Rūba Goldberga darbojošos mašīnu. Savukārt darbnīcā „Saistošie ekperimenti ķīmijā„ (vad. Ingūna Razgale), skolēni kopā ar skolotāju veica interesantus eksperimentus: lavas lampa, indikatori ikdienā, vulkāns. Darbnīcā „Kuģa/laivas kravnesība” (vad. Elza Mače) skolēniem vajadzēja pārbaudīt, cik lielu kravu var pārvest ar doto kuģi/laivu.

Darbnīcās skolēniem bija iespēja caur spēles un izklaides elementiem uzzināt ko jaunu, iesaistīties ķīmijas un fizikas eksperimentos. Bērni ar aizrautību piedalījās radošajās darbnīcās. Tehniskās dienas izskaņā skolēni dalījās ar iegūtajām zināšanām un iespaidiem par veiktajiem eksperimentiem.

Marija Mazure, atbildīgā par projekta ieviešanu skolā

Foto Mārīte Zubko

logo

PHOTO-2020-09-24-14-22-58 PHOTO-2020-09-24-14-23-03 PHOTO-2020-09-24-14-23-08

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0