Stružānu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu

Publicēts 17.01.2018

Rēzeknes novada Stružānu pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots Strūžānu ciemā veikt 100 (viens simts) koku – bērzu izzāģēšanu SIA „Ellikss Holding” īpašumā „Meistari”, ar mērķi atbrīvot vietu uzņēmējdarbības turpmākai attīstīšanai. Šie koki aug SIA „Ellikss Holding” īpašumā „Meistari”: Kad. Nr.: 78940020093.

Par 100 koku (bērzu) ciršanu Stružānu pagasta pārvaldē saņemts SIA „Ellikss Holding” iesniegums.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldē (Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Strūžāni, Rēzeknes novads, LV4643) pie pagasta pārvaldes vadītāja sākot ar 2018. gada 18. janvāri līdz 2018. gada 31. janvārim. Tālr. 64667552, 20211133 vai uz e –pastu info@struzani.lv.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” .

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0