Skolās uzlabojas interneta pieejamība

Publicēts 28.01.2011
Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti skolās, Rēzeknes novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālais attīstības fonda projektu „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”. Tā ietvaros deviņām Rēzeknes novada skolām jau ir veikta lokālā datortīkla modernizāciju.

Rēzeknes novada deviņās izglītības iestādēs jau ir noticis daļējs vai pilnīgs datortīklu atjaunojums.  Tagad Gaigalavas pamatskolā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Maltas 2. vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolā, Audriņu vidusskolā, Feimaņu pamatskolā, Kalnezeru Katoļu pamatskolā, Maltas 1. vidusskolā un Verēmu pamatskolā internets ir pieejams arī bezvadu pieslēgumā.
Projekta Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605.
Projektu 100% apjomā segs Eiropas Reģionālais attīstības fonds.
Papildus informācija: Eduards Medvedevs, tālr. 64607187
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0