SIA ,,ALAAS’’ paplašina šķiroto atkritumu klāstu

Publicēts 12.03.2020

SIA ,,ALAAS’’ aktīvi izglīto iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu. Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Ir patīkami, ka katru gadu palielinās to iedzīvotāju skaits, kas iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

SIA ,,ALAAS’’ nepārtraukti strādā pie tā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saprast, kā pareizi sašķirot atkritumus un pie tā, lai šķirot varētu aizvien plašāku atkritumu klāstu. Labā ziņa ir tā, ka no marta paplašinās plastmasas frakcijas šķirošanas iespējas. Tagad vieglā iepakojuma konteinerā vēl var likt:

• sadzīves ķīmijas un higienas plastmasas iepakojumus ( PP, PS, PET)

• pārtikas produktu iepakojumus, trauciņus, kastītes, pudeles, kanniņas ( PP, PS, PET).

Šķirojot plastmasu, svarīgi pievērst uzmanību marķējumam. Plastmasas materiāla veids ir iekodēts uz iepakojuma (visbiežāk aizmugurē) ar īpašu marķējumu – no bultiņām veidotā trijstūrī ietverts cipars, zem kura ir materiāla nosaukuma apzīmējums. Šķirošanai ir derīgi visi pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumi ar marķējumu HDPE, PP, PS un PET. Tās ir šampūnu pudeles, mazgājamo līdzekļu pudeles, grīdas un trauku mazgājamo līdzekļu iepakojums, visi pārtikas iepakojumi
( jogurta, krējuma trauciņi, utt.). Šķirošanai ir derīgi arī vējstiklu mazgāšanas un automašīnu dzinēja dzesēšanas šķidruma iepakojumi, tie parasti ir no HDPE materiāla.

Lai vēl labāk varētu saprast, kā pareizi sašķirot atkritumus, esam sagatavojuši uzskates materiālu, kurā konkrēti pastāstīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0