Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” darbībā

Publicēts 13.11.2020

Projekts ”Zini un dari”, Rēzeknes novada lauku sievietēm tuvojas noslēgumam. Tā mērķis ir palīdzēt sievietei apzināt sevi un savu vietu sabiedrībā, atbildību par savu un līdzcilvēku veselību. Covid-19 laiks ir radījis diskomfortu. Izolētība veicināja baiļu sindromu un nepārliecinātību par sevi, tāpēc bija svarīgi atkal tikties un sadarboties. Kopā darbošanās deva dzīvesprieku, enerģiju un vēlēšanos uzsākt ko jaunu. Katrā tikšanās reizē mums izdevās mērķtiecīgs pasākums, klausoties un diskutējot ar nodarbības lektoriem. Notikušas piecas jaukas tikšanās reizes. Nodarbību struktūra bija pamats radošai gaisotnei, kur teorētiskas diskusijas mijās ar praktiskām nodarbībām. Lektore Marija Dubicka auditoriju rosināja domāt par tēmu „Dzīves kvalitāte, tās galvenie stūrakmeņi”, kur kopā meklējām sakarības starp dzīves vērtībām, kuras izvēlamies kā svarīgas un kā tās ietekmē mūsu dzīvi. Kāpēc tik ļoti atšķiras dažādu ģimeņu labklājība? Cik savstarpēji saistīts ir ikdienas darbu secīgums un virzība uz nosprausto mērķi dzīvē? Nodarbības otrajā daļā no pet pudeļu materiāla izgatavojām dažādas rotas, kuru pamatā bija ziedi. Vadīja nodarbību Iveta Useniece

Lektore Zigrīda Radiņa stāstīja par emocionālā līdzsvara atgūšanu sievietes dzīvē. Sievietei svarīga dzīves gudrība ir ne tikai izzināt sevi un savas iespējas, vienlaicīgi izprast otru, blakus esošo cilvēku, prast saskatīt viņa talantus, atbalstīt un virzīt uz sasniegumiem dzīvē. Tam nepieciešama gan psiholoģijas pierādīto faktu zināšana, gan vēlēšanās un prasme šīs zināšanas pielietot. Turpinājumā Inese Sondore mācīja šūt dekoratīvos maisiņus, spilvendrānas un, sakarā ar radušos situāciju valstī, šuvām arī sejas maskas.

Viss kas dabā, ir domāts cilvēkiem un tajā var smelties spēku, veselību un enerģiju. Par dabas dziedinošo spēku mūsu iekšējam līdzsvaram, par Baha ziedu terapiju un tās pamatlicēju dakteri E. Bahu stāstīja Iveta Ieva Aleksāne. Pēc tam kopā ar dizaineri Velgu Krukovsku, lietoti vīriešu krekli, kopīgi darbojoties, pārtapa trijos jaunos izstrādājumos. Noslēgumā bija pat defilē mūzikas pavadībā.

Pieskārāmies sengrieķu mītiem par Dieviešu spēku un gudrību. Apzinājām lomas, ko spēlējam sabiedrībā, mājās. Runājām par psihohigiēnu un savu attīstības ceļu. To visu stāstīja lektore Zigrīda Radiņa. Nodarbību noslēgumā raksta autore pastāstīja, kas ir tapošana, parādīja savus darbus un iemācīja tapošanas pamatus.

Noslēguma tikšanās tēma „Bailes un mīlestība”, īpaši uzrunāja dalībnieces, jo tajā apskatījām šos filozofiskos aspektus no dažādiem skatu punktiem, tai skaitā arī, kā iespējams sevi pasargāt pandēmijas laikā un vienlaicīgi būt cilvēciskam un sabiedriski aktīvam, neveicinot infekcijas izplatību. Nodarbību vadīja lektore Marija Dubicka, diskusijā ar savu pieredzi dalījās Mākoņkalna pagasta iedzīvotāja Inta Barkāne, kuras iniciatīvas pašvaldības dzīves vides uzlabošanā veicināja pārdomas, cik daudz un dažādas lietas savā pagastā mēs katra varam darīt. Otrajā dienas daļā taisījām konfekšu pušķus un pārrunājām, kā sagaidīsim Ziemassvētkus un iepriecināsim vientuļas pensionāres Rēzeknes novadā.

Projektā iegūtās zināšanas palīdz sievietei pilnveidot un attīstīt savas darba prasmes, lai justos pašpietiekama. Sadarbojoties savā starpā, tika radīti produkti ar jaunu pievienoto vērtību. Cerams, ka daļa lauku sieviešu ir ieguvusi jaunas prasmes un radīs iedvesmu darboties, kā pašnodarbinātas personas. Praktisko nodarbību rezultātā ir sagatavotas Ziemassvētku dāvanas, ko ziedot labdarībai, un gūtas jaunas iemaņas, ko izmantot nākotnē.

Projekts Nr. BC 2020-8 „Zini un dari” saņēmis finansējumu no British Council pārstāvniecības Latvijā un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra Kopienu iniciatīvu projektu konkursā “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta finansējums ir 1134 EUR

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Projekta vadītāja Anita Matisane

logo_sem 20201006_10081420201006_101212 20201006_105305 20201006_110841 20201103_092233 20201103_135621 20201103_140831 123139697_3801804416525393_329967021107218183_o

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0