Rēzeknes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vecākā vides aizsardzības speciālista amatu

Publicēts 12.05.2020

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciālista amatu.

Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 26. maijs plkst.12.00.

Ar konkursa nolikumu un amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, NVA mājas lapā.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, tālrunis – 26765820, anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv .

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām (detalizēti pamatpienākumi ir ietverti amata aprakstā):

 • Augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides inženieriju saistītā jomā.
 •  Amatam atbilstoša darba pieredze – vismaz 2 (divi) gadi;
 • Vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, tā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Vēlama pieredze projektu izstrādē, ieviešanā un/vai pieredze ar teritorijas plānošanu saistītā jomā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
 • Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties.
 • Komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pretendenti līdz 2020. gada 26. maija plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciālista amatu”) un šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu.

Vides aizsardzības speciālists nodrošina vides aizsardzības un pārvaldības uzdevumu izstrādi un izpildi Rēzeknes novadā, piemēro Latvijas Republikas, starptautiskos un Eiropas Savienības vides un vispārējos normatīvos aktus un izmanto vides aizsardzības institucionālās sistēmas iespējas vides pārvaldības uzdevumu risināšanai. Darbs prasa koncentrēšanās spējas, labu atmiņu un komunicēšanās spējas, prasmi pielietot savas zināšanas dokumentu, faktu un informācijas analīzē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0