Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesa

Publicēts 27.01.2010

Bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem Rēzeknes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un divus bāriņtiesas locekļus.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Alla Smirnova
Darba vieta: Kaunatas pagasts
Apmeklētājus pieņem: Kaunatas pagasta pārvaldes telpās, Rāznas ielā 38, Kaunata pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00;
trešdienās no plkst.13.00 līdz 18.00;
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Telefons 64667001; mob.29929229
E-pasts: alla.smirnova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece – Jeļena Kručāne
Darba vieta: Griškānu un Čornajas pagasts
Apmeklētājus pieņem: Griškānu pagasta pārvaldes telpās, Centrālā iela 27, Sprūževa, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tel.: 64640507, 26586752;
Čornajas pagasta pārvaldē, Miera ielā 5, Čornajā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00. Tel.: 64637558, 26586752
E-pasts: Jelena.Krucane@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle - Ina Muravska
Darba vieta: Stoļerovas pagasts
Apmeklētājus pieņem: Stoļerovas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Stoļerovā, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00; ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Mob. tel.: 26679551
E-pasts Ina.Muravska@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle – Evita Vaļuma
Darba vieta: Mākoņkalna pagasts
Apmeklētājus pieņem: Mākoņkalna pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 3, Lipuški,
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00;
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00;
trešdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00;
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00.

Telefons 64646741; mob. 27876016
E-pasts: evita.valuma@rezeknesnovads.lv

Kaunatas bāriņtiesas sekretāre – Anita Proveja
Darba vieta: Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata
Tel. 64667001
E-pasts: anita.proveja@rezeknesnovads.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0