Rēzeknes novada jaunieši izglītojas uzņēmējdarbības jomā

Publicēts 13.12.2019

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros šī gada nogalē Rēzeknes novada skolēniem tika organizētas tikšanās ar Latgales uzņēmējiem.Tikšanās mērķis abās skolās bija parādīt un pierādīt jauniešiem, ka lauki nav tikai lauksaimniecība. Pieredzes braucienos pie uzņēmējiem tas tika apliecināts.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6.–9. klašu skolēni 31. oktobrī iepazinās ar Malnavas koledžu, mobilo ēdināšanas uzņēmumu no Ozolmuižas pagasta un SIA “Kuup Coffee” no Lendžu pagasta Rēzeknes novadā.

Kaunatas vidusskolas skolēni 27. novembrī devās uz Viļānu novada Dekšāres pagastu pie kaņepju audzētāja Andra Višņevska un Ozolmuižas pagastā tikās ar Līgu Bistrovu, mobilā ēdināšanas uzņēmuma vadītāju.

Malnavas koledža, kurā var apgūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko vai profesionālo vidējo izglītību, ir viena no vecākajām šāda veida izglītības iestādēm Latvijā. Koledža īsteno autotransporta, uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un grāmatvedības programmas. Skolēni tika iepazīstināti ar programmu saturu un aktivitātēm ārpus mācību laika. Koledžā darbojas literārais pulciņš, ētikas – estētikas, kartinga pulciņš, dažādu sporta veidu pulciņi, ir drošas braukšanas apmācība. Notiek prāta spēļu un sporta spēļu turnīri, darbojas pašdarbības kolektīvi.

Atbilstoši programmu saturam skolēniem tika piedāvātas aktivitātes grupās. Bija jāatpazīst augļi, dārzeņi, dzīvnieki, valstu simbolika, mašīnas un naudas zīmes.

Tad sekoja iepazīšanās ar mobilā ēdināšanas uzņēmuma “Bļīnu sāta” darbību. Iecerēto ideju reizēm var īstenot bez lieliem finanšu līdzekļiem. “Galvenais saprast, ko grib un cik reāla šī ideja ir,” – tā saka uzņēmēja Līga Bistrova, kuru nu jau atpazīstam kā garšīgu pankūku gatavotāju. Pirms trim gadiem Līga sapratusi, ka ir kaut kas jādara.  Sākusi ar vafelēm, tomēr šī ideja īsti nerealizējās. Kopā ar draudzeni, sametot naudiņu, iegādājušās divas pannas pankūku cepšanai. Jā, pankūkas aizgāja! Tie ir festivāli, koncerti, pilsētas un novada svētki, labdarības pasākumi, kur Līga piedalās. Tiek rīkotas meistarklases, darbojas pavārskoliņa. Vasarā nodarbināti divi cilvēki.

Sākums bijis ne tik viegls. Kā runāt ar pircēju, kā viņu piesaistīt? Tāpēc, runājot ar skolēniem, Līga vairākkārt uzsver, – galvenais ir nebaidīties, bet mēģināt saprast savas kļūdas. Visvairāk traucējusi nedrošība. Sevis uzmundrināšanai teikusi,  – nē, Līga, tu to vari. Ir labi, ja kāds arī uzmundrina.

Līga strādā pie recepšu dažādošanas. Skolēniem, protams, vislabāk garšoja pankūkas ar saldo pildījumu. Viņi arī izbaudīja cepšanas procesu.

Oskars Maculevičs, SIA “Kuup Coffee” vadītājs, izstāstīja savu veiksmes stāstu. Doma, kā interesantāku padarīt dzīvi, aizvedusi pa ceļu līdz Latgales kafijai. Gada laikā no it kā nerealizējamas idejas nonākts līdz reālai kafijas grauzdēšanai. Par rezultātu Oskars ir gandarīts  – grūti, bet izdarīts. Sākot jau ar ģimenes uzdrīkstēšanos mainīt labi atmaksātu darbu Rīgā un salīdzinoši ērto pilsētas dzīvi pret laukiem. Lai būtu labs rezultāts, katrs uzdevums, katra nianse tiek rūpīgi izanalizēta. Veidojot logo, talkā aicināti dizaineri. Galvenais, jādomā par mērķi.

Skolēni paraugdemonstrējumos redzēja, kā notiek kafijas grauzdēšana ar speciālas datorprogrammas palīdzību. Kafijai netiek pievienotas garšvielas, smaržvielas. Viss atkarīgs no grauzdēšanas procesa, kurš ļoti ieinteresēja, īpaši zēnus. Interesanti bija vienkopus redzēt, kādi brūvrīki kafijas pagatavošanā vispār tiek lietoti. Lai gūtu finansiālo atbalstu kafijas ražošanai nepieciešamo iekārtu iegādei, startēts Lauku atbalsta dienesta projektos.

Oskars novēlēja jauniešiem saprast, ko viņi grib sasniegt, izvirzīt uzdevumus un iet uz priekšu.

Kaunatas vidusskolas 9. klase iepazinās ar piemājas saimniecību “Gulbji” Viļānu novada Dekšāres pagastā. Saimnieks Andris Višņevskis vispirms izstāstīja, kā ģimene nonākusi pie idejas par kaņepju audzēšanu. Tad laipni piedāvāja cienāties ar sagatavoto produkciju no kaņepēm. Gaumīgi iekārtotajā muzejā skatāms viss par  kaņepēm. Šāds muzejs ir pirmais Latvijā. Savāktas un noformētas tautasdziesmas par šo Latvijā jau sen audzēto un noderīgo augu ar tik plašām izmantošanas iespējām. Papīrs, būvmateriāli, kaņepju izmantošanas iespējas kosmētikā, tekstilizstrādājumu ražošanā, nemaz nerunājot par lietošanu pārtikā. Izmantojams pilnīgi viss augs. Saimniecībā notiek izzinošās darbnīcas, brauc tūristi. Darbības mērķis ir parādīt kaņepju nozīmīgumu tautsaimniecībā.

Arī Kaunatas skolēni tika iepazīstināti ar mobilo ēdināšanas uzņēmumu Ozolmuižas pagastā. Skolēni paši cepa pankūkas, cits citu iedrošinādami. Zēni bija aktīvāki ne tikai pankūku cepšanā, labprāt arī piedalījās atrakcijā.

Informatīvajā dienā abās skolās tika sniegta izzinoša viela gan par lauksaimniecības nozarēm, likumsakarībām dabā, gan par uzņēmējdarbības iespējām laukos un zināšanu svarīgumu ideju īstenošanā. Uz uzdotajiem jautājumiem labi atbildēja Sakstagala pamatskolas 9. klases zēni. Savukārt Kaunatas vidusskolā kopā visvairāk punktu ieguva 8. klase. Arī šajā skolā zēni bija aktīvāki.

Skolēniem tika novēlēts mācīties, braukt pieredzē arī uz ārzemēm, tomēr pēc laika atgriezties savā dzimtajā pusē.

Anastasija Saleniece,
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto: Anastasija Saleniece

20191031_09455720191031_105517 20191127_103456

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0